Tornado พายุความสนุก ก่อตัวแล้ววันนี้
ทอร์นาโด 
พายุแห่งความสนุก ที่จะพาคุณลอยหมุนเคว้งคว้างกลางอากาศเสมือนถูกดูดเข้าไปอยู่ในใจกลางพายุทอร์นาโด