กิจกรรม แต้มสี เติมฝัน
jQuery Slide

ดรีมเวิลด์ฉลอง25ปี เดินทางสร้างรอยยิ้มให้น้อง 
กับกิจกรรม “แต้มสี เติมฝัน” 🎉🎉 
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา คุณธวัช แย้มเกษม 
ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ สวนสนุกดรีมเวิลด์ 
ไปส่งมอบเครื่องเล่นในร่มน่ารักๆ สำหรับน้องๆ อนุบาล 
และส่งมอบสนามเด็กเล่นปรับปรุงใหม่ ให้แก่โรงเรียน 
วัดโคกกรวด จ. พระนครศรีอยุธยา พร้อมแจกอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนให้แก่น้องๆ นักเรียนอีกด้วย 
โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออันดีจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จัดนักศึกษามาช่วยกันปรับปรุง
ทาสีสนามเด็กเล่นให้มีสีสันสดใสน่าเล่น
และกิจกรรม “แต้มสี เติมฝัน” กิจกรรมดีๆ ของดรีมเวิลด์
มีกำหนดส่งมอบเครื่องเล่นน่ารักๆ ให้แก่โรงเรียนต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องต่อไป