สคบ. สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าดรีมเวิลด์
jQuery Slide

สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า:

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 คุณสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผอ.สำนักงานและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค นำคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าเยี่ยมและตรวยสอบความปลอดภัยเครื่องเล่นสำหรับเด็ก และเครื่องเล่นในสวนสนุก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีคุณธวัช แย้มเกษม ผอ.สายปฏิบัติการพร้อมด้วยผู้บริหารสวนสนุกดรีมเวิลด์ให้การต้อนรับ