ของที่ระลึก

ก่อนเดินทางกลับบ้าน แวะซื้อสินค้าที่ระลึกจากดรีมเวิลด์ที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิด เพื่อฝากคนที่คุณรักหรือเก็บไว้เป็นความประทับใจ