โชว์สัตว์แสนรู้
jQuery Slide
"เวลาการแสดง"
วันธรรมดา เวลา 12.00 น., 14.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 12.00 น., 14.00 น. และ 15.15 น.