บัตรรวมเครื่องเล่น เด็ก - ผู้ใหญ่ราคาเท่ากัน ๕๐๐ บาท (ราคาเฉพาะลูกค้าชาวไทย)

ใช้ผ่านประตูและเล่นเครื่องเล่นต่างๆตามที่ระบุไว้ในบัตร อย่างละ 1 รอบ ยกเว้น  เมืองหิมะ โกคาร์ท จักรยานน้ำ เรือบั๊ม ที่ต้องซื้อบัตรต่างหาก