แบล็คโฮล โคสเตอร์

รถไฟสายอวกาศที่จะพาทุกท่านทะยานไปสู่ความมืดมิดของห้วงจักรวาล สนุก มันส์ทะลุโลก