EN
TH
EN
TH

 Hero Run Junior ” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว อีกทั้งยังปลูกฝังให้เด็กๆได้มีใจรักในการออกกำลังกายร่วมกันโดยรายได้ทั้งหมดมอบให้ มูลนิธิพระดาบส โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

การจำหน่ายบัตร

ประเภทการสมัคร

 • อายุ 4 – 5 ปี ค่าสมัคร250 บาท

(ได้รับบัตร23เครื่องเล่น เครื่องดื่ม เหรียญ Hero Run Junior)

 • อายุ6 – 8 ปี ค่าสมัคร 250 บาท

  (ได้รับบัตร23เครื่องเล่น เครื่องดื่ม เหรียญ Hero Run Junior)

 • สำหรับผู้ปกครอง (ไม่สามารถร่วมวิ่งได้บัตรราคา 350 บาท / คน

(ได้รับบัตร23เครื่องเล่น เครื่องดื่ม)

หมายเหตุบัตร 23 เครื่องเล่น ไม่สามารถเล่น ทอร์นาโด ,สกายโคสเตอร์,วอเตอร์ฟัน,เมืองหิมะ ,โกคาร์ท เรือบั๊มและจักรยานน้ำ

 

การสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง ที่สวนสนุกดรีมเวิลด์

 2. สมัครผ่าน Google form  : https://forms.gle/V2NKo1cbrEnvAJcR9

  ช่องทางการชำระเงิน

  • ชำระค่าสมัครด้วยตนเองที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ทุกวัน เวลา 10.00-17.00.

  • ชำระค่าสมัครโดยโอนผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี อะมิวเม้นท์ ครีเอชั่น

   เลขที่บัญชี 207-3-04189-5

   ผู้สมัครส่งสำเนาการโอน พร้อมระบุชื่อ-สกุล ของผู้สมัครทุกท่านพร้อมเบอร์ติดต่อ มาที่ โทรสาร/E-mail และเจ้าหน้าที่จะแจ้งรหัสและส่งเอกสารตอบรับเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในวันงาน