EN
TH
EN
TH

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)

หน้าแรก / โปรโมชั่น / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)

Home / Promotion /

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)

  • ลูกค้า กบข  รับส่วนลด 10%  เมื่อซื้อบัตรรวมเครื่องเล่น 2 ใบ เหลือเพียง 900 บาท จากปกติ 1,000 บาท
  • ระยะเวลาใช้สิทธิ์ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564 ยกเว้นหยุดนักขัตฤกษ์และวันเด็ก

    ลูกค้ากดรับสิทธิ์ผ่านแอพ  My GPF 

  • กดรับสิทธิ์หน้าห้องจำหน่ายบัตรที่สวนสนุกดรีมเวิลด์เท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้รหัสที่เกิดจากการบันทึกหรือถ่ายรูปหน้าจอโทรศัพท์มาแสดงเพื่อขอรับสิทธิ์
    สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้ 
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้