EN
TH
EN
TH

ทัศนศึกษาสวนสนุก ทัศนศึกษาสวนสนุก

หน้าแรก / ทัศนศึกษาสวนสนุก / ทัศนศึกษาสวนสนุก

Home / Amusement Park Excursion / ทัศนศึกษาสวนสนุก

ทัศนศึกษาสวนสนุก ทัศนศึกษาสวนสนุก

ขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่โลกแห่งความสุขในรูปแบบของสวนสนุกที่ได้รับความนิยมอันดับต้นของเมืองไทย ที่นี่ น้องๆจะได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด  พร้อมเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ผ่านการทำงานของเครื่องเล่น  ได้ทั้งความรู้ควบคู่ความบันเทิงและเปิดจินตนาการของเด็กๆให้กลายเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป

ขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่โลกแห่งความสุขในรูปแบบของสวนสนุกที่ได้รับความนิยมอันดับต้นของเมืองไทย ที่นี่ น้องๆจะได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด  พร้อมเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ผ่านการทำงานของเครื่องเล่น  ได้ทั้งความรู้ควบคู่ความบันเทิงและเปิดจินตนาการของเด็กๆให้กลายเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป