EN
TH
EN
TH

ตั้งแต่เดือนต.ค.-พ.ย.นี้ ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป แสดงบัตรประชนตัวจริงที่หน้าประตูทางเข้า รับสิทธิ์ผ่านประตูฟรี เด็กๆที่สูงไม่เกิน 144ซม. ซื้อบัตรผ่านประตูลด50% จากปกติ 200.- เหลือเพียง 100.-

หน้าแรก / โปรโมชั่น /

Home / Promotion / ตั้งแต่เดือนต.ค.-พ.ย.นี้ ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป แสดงบัตรประชนตัวจริงที่หน้าประตูทางเข้า รับสิทธิ์ผ่านประตูฟรี เด็กๆที่สูงไม่เกิน 144ซม. ซื้อบัตรผ่านประตูลด50% จากปกติ 200.- เหลือเพียง 100.-

ตั้งแต่เดือนต.ค.-พ.ย.นี้ ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป แสดงบัตรประชนตัวจริงที่หน้าประตูทางเข้า รับสิทธิ์ผ่านประตูฟรี เด็กๆที่สูงไม่เกิน 144ซม. ซื้อบัตรผ่านประตูลด50% จากปกติ 200.- เหลือเพียง 100.-

ตั้งแต่เดือนต.ค.-พ.ย.นี้
ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป แสดงบัตรประชนตัวจริงที่หน้าประตูทางเข้า รับสิทธิ์ผ่านประตูฟรี
เด็กๆที่สูงไม่เกิน 144ซม. ซื้อบัตรผ่านประตูลด50% จากปกติ 200.- เหลือเพียง 100.-