EN
TH
EN
TH

ทัศนศึกษา จัดสอบ สัมมนา Field Trips

หน้าแรก / ทัศนศึกษา จัดสอบ สัมมนา

Home / Field Trips

เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับน้องๆนักเรียน ด้วยการมาให้เด็กได้มาเปิดประสบการณ์ความสนุกนอกห้องเรียนที่ “ดรีมเวิลด์”  

 

เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับน้องๆนักเรียน ด้วยการมาให้เด็กได้มาเปิดประสบการณ์ความสนุกนอกห้องเรียนที่ “ดรีมเวิลด์”  
 
 

 

ติดต่อสำนักงานขาย Contact Sales Office

0-2577-8666 ต่อ 8770 - 8773 หรือ กด 3

0-2577-8666 to 8770 - 8773 or 3

0-2159-8630
0-2991-6502

salesschool@dreamworld.co.th

ขอแบบฟอร์มการจอง