ราคาบัตร


บัตรดรีมเวิลด์วีซ่า เด็ก - ผู้ใหญ่ราคาเท่ากัน ๕๖๐ บาท
 

ใช้ผ่านประตู และเล่นเครื่องเล่นกี่รอบก็ได้ ยกเว้น เมืองหิมะ โกคาร์ท จักรยานน้ำ เรือบั๊ม ที่ต้องซื้อบัตรต่างหาก


 

[ กลับหน้าเดิม ]