ราคาบัตร


บัตรดรีมเวิลด์วีซ่า เด็ก - ผู้ใหญ่ราคาเท่ากัน ๕๖๐ บาท
ใช้ผ่านประตู และเล่นเครื่องเล่นกี่รอบก็ได้ ยกเว้น เมืองหิมะ โกคาร์ท จักรยานน้ำ
เรือบั๊ม ที่ต้องซื้อบัตรต่างหาก

บัตรรวมเครื่องเล่น เด็ก - ผู้ใหญ่ราคาเท่ากัน ๔๘๐ บาท
ใช้ผ่านประตู และเล่นเครื่องเล่นต่างๆตามที่ระบุไว้ในบัตร อย่างละ 1 รอบ ยกเว้นเมืองหิมะ โกคาร์ท จักรยานน้ำ เรือบั๊ม ที่ต้องซื้อบัตรต่างหาก

ราคาบัตร บัตรผ่านประตู ผู้ใหญ่ราคา ๒๐๐ บาท เด็ก ราคา ๑๘๐ บาท
ใช้ผ่านประตูและชมโชว์ต่างๆได้


หน้าที่:  1